0912-8016934
info@rkchap.com

مقاله ها

تعداد آیتم ها در هر صفحه
پازل

تاریخچه پازل پازل یک بازی ، مسئله یا اسباب بازی است که نبوغ یا دانش فرد را آزمایش می‌کند. در یک پازل ، از حل کننده انتظار می‌رود قطعات را به روشی منطقی در کنار هم قرار دهد تا به راه حل صحیح یا سرگرم کننده پازل برسد. پازل‌ها در انواع مختلفی مانند پازل جدول کلمات متقاطع، پازل جستجوی کلمات، پازل اعداد، پازل رابطه‌ای، پازل منطقی و پازل منبت کاری شده وجود دارند. پازل‌ها اغلب به عنوان نوعی سرگرمی ایجاد می‌شوند اما می‌توانند از مشکلات جدی ریاضی یا منطقی نیز ناشی شوند. در چنین مواردی ، ممکن است راه حل آنها سهم قابل توجهی در تحقیقات ریاضی داشته باشد.

13 خرداد 1400
پازل