0912-8016934
info@rkchap.com

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید


کسی کفشش را برای تعمیر نزد کفاش می برد. کفاش با نگاهی می گوید این کفش سه کوک می خواهد و هر کوک  ده تومان و خرج کفش می شود سی تومان.
 مشتری هم قبول می کند. پول را می دهد و می رود تا ساعتی دیگر برگردد و سوار کفش تعمیر شده بشود.
کفاش دست به کار می شود. کوک اول، کوک دوم  و در نهایت کوک سوم و تمام ...
اما با یک نگاه عمیق در میابد اگر چه کار تمام است ولی یک کوک دیگر اگر بزند عمر کفش بیشتر می شود و کفش کفشتر خواهد شد.
 از یک سو قرار مالی را گذاشته و نمی شود طلب اضافه کند و از سوی دیگر دو دل است که کوک چهارم را بزند یا نزد...

او میان نفع و اخلاق میان دل و قاعده توافق مانده است.
یک دوراهی ساده که هیچ کدام خلاف عقل نیست.
اگر  کوک چهارم را نزند هیچ خلافی نکرده. اما اگر بزند...

ما همیشه واستون کوک چهارم رو میزنیم❤️
سپاسگزاریم بخاطر همراه بودنتون

 

خدمات قابل ارائه مجموعه رنگین کمان

آخرین اخبار نمایش همه
آخرین مقالات نمایش همه